Skip to content
smartmockups_k6tfzew0

TEE DIGISTRATEGIAN NYKYTILA-ANALYYSI

Oivaltava digistrategia lähtee liikkeelle kohderyhmästä, tarinasta, sisällöstä, kanavista ja  liidimagneeteista. Valuuttana on se, minkä ongelman ratkaiset paremmin kuin kilpailijasi.

Mikä on yrityksesi tilanne juuri nyt?

TUNNISTA STRATEGIAN PULLONKAULAT

Mieti asiakkaan näkökulmasta: Missä kohdassa on punainen tulppa? Missä vihreän valon virtaus on päällä? Missä mutkassa tuleva asiakkaasi odottaa valon vaihtumista?

1. Analytiikka & markkinointiteknologia

Mitä plussia?
Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?

Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen

2. Kilpailuympäristö & kohderyhmät

Mitä plussia?
Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?

Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
3. Tuotteet & tarinat Mitä plussia?
Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
4. Liidimagneetit & ostopolut Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
5. Asiakkaan matka, -elinkaari ja automaatio Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
6. Myynti ja yhteistyö markkinoinnin kanssa Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
7. Liikenne: ostettu, oma ja ansaittu Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
8. Sisältomarkkinointi & käsikirjoitus Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
9. Liiketoiminnan tavoitteet ja kasvu Mitä plussia? Mitä miinuksia?
Mitä kehityspisteitä?
Kokonaisarvio: vihreä, keltainen, punainen
Business man climbing up on hand drawn graphs concept on background

LATAA ITSELLESI LIIKENNEVALOTESTI

Tämä on lopulta varsin yksinkertainen testi.
Katso ensin video, jossa kuvaan online-strategian työstämistä askel kerrallaan. Mieti samalla millä "valotasolla" olet juuri nyt.

Onko digistrategian arjessa näkyvissä vihreä (nyt kunnossa), keltainen (kehitettävää /kipupiste) vai punainen (ei kunnossa) liikennevalo?

NYKYTILA-ANALYYSIN TUEKSI, LUE NÄMÄ ARTIKKELIT.

DIGISTRATEGIN BLOGILTA