Millä tasolla olet nyt?

Tee digistrategian nykytila-analyysi

Strategian tekeminen on tiimityötä. Ensimmäinen vaihe on luoda selkeä kuva nykytilasta sekä määritellä ihanne asiakkaan matka. Vastaa kysymykseen: Millä tasolla olet nyt? Ja mille tasolle haluat nousta?

Oivaltava digistrategia lähtee liikkeelle kohderyhmästä, tarinasta, huomiosta, teknologiasta, omista ja ostetuista kanavista, sisältömarkkinoinnista ja mittareista. Kilpaluetusi on se, minkä ongelman ratkaiset paremmin kuin kilpailijasi.

Testaa digistrategia liikennevalo testillä

Mieti asiakkaan näkökulmasta: Missä kohdassa on punainen tulppa? Missä vihreän valon virtaus on päällä? Missä mutkassa tuleva asiakkaasi odottaa valon vaihtumista?
Liikennevalotestissä tunnistetaan online-strategian lähtötasot ja tulpat.
Hyvässä strategiassa ymmärretään, miten asiakas ostaa ja kuinka yrityksen sisältö ja tarjooma palvelee häntä ostopolun eri vaiheissa.
Siksi asiakkaan matkan hahmottaminen on tärkeää. Lataa kuva ja mieti yhdeksän kohdan kautta, mikä on lähtötasosi. Onko sinulla ko. kohta kunnossa (vihreä), et tiedä (keltainen) vai pitääkö tarttua korjaaviin toimenpiteisiin heti (punainen).

paras-palvelu
Onko yritykselläsi verkkomyynnin strategia ...

Miten B2B yritys onnistuu verkkomyynnissä?

Tässä webinaarissa käsittelimme avainasioita, jotka auttavat B2B yrityksen markkinointi- ja myyntitiimiä saavuttamaan tehokkaat markkinointistrategiat ja voittavan verkkomyynnin. Kuvaamme digitaalisen muutoksen merkitykseen asiakkaiden ostotapojen ymmärtämisessä ja kuinka yrityksesi hyödyntää verkkomyynnin teknologiaratkaisuja oston apuna tarjousten, tilausten ja ostamisen näkökulmasta.

Tee päätös kasvumarkkinoinnista

Mille tasolle haluat nousta digimarkkinoinnissa?

Tiedätkö millä tasolla olet nyt ja mille tasolle haluat nousta? Keskustele digistrategin kanssa, niin tiedät missä olet nyt ja millainen matka on tiedossa, kun haluat nousta seuraavalle tasolle.

Kasvumarkkinoinnin kolme painopistettä:

• Investoi vain tuloksiin
• Rakenna sisällöllä luottamusta
• Johda kasvua datalla

Mikä alla olevista neljästä yritysprofiilista kuvaa yritystäsi parhaiten?

Altavastaaja

Resurssit ja kehitysideat keskittyvät verkkosivujen koodaamiseen ja sisältömarkkinoinnin ongelmiin. Digi on täynnä pettymyksiä ja kokeilet eri kanavissa mainonnan ostamista nolla tuloksilla. Liidejä tulee sattumalta. Et halua investoida työkaluihin.Vuosibudjetti markkinointiin alle 30k.

Selviytyjä

Digimarkkinointi on laajentunut kotisivuista muihin kanaviin. Monikanavaisuus aktivoi tekemään ostopolkuja. Tulokset vaihtelevat. Digimarkkinoinnin määrä, laatu ja suunta edelleen haasteena. Mihin kannattaa keskittyä? Investointitaso 30-60k vuosi.

Kasvaja

Osaat ajatella kasvumarkkinoinnin ja monikanavaisuuden kautta. Tiedät, että kädet ei pelkästään riitä. Tarvitaan ekosysteemi ja panostusta sisätömarkkinointiin. Haluat erottua ja haastaa markkinoita. Fokuksesi on Growth Marketing ja haluat rakentaa markkinointi- ja myyntikoneen. Investointitasosi on 60-100k vuodessa.

Edelläkävijä

Olet kasvun tekijä ja panostat monikanavaisuuteen, sisältöihin ja ekosysteemiin. Asiakaskokemus keskiössä hallitset koko asiakkuuden elinkaaren. Optimoit dataa ja tiedät asiakashankintahinnan ja asiakkuuden tuoton. Kysynnän herättäminen, liidien generointi on hallussa ja Churn on pieni.Investointisi tuloksiin on yli 100k vuodessa.

game-planiso

Kuinka Game Plan tehdään?

Katso neljän videon kautta, kuinka Game Plan tehdään. Videot vievät aikaa noin 12 minuuttia. Muutama minuutti voi muuttaa yrityksesi markkinoinnin ja myynnin suunnan koko vuodeksi.

Game Plan koostuu viidestä askeleesta ja niihin etsitään ratkaisut  digistrategin kanssa.
KATSO ASKELEET >>>

 

Millä tasolla olet nyt?

Onko yritykselläsi kasvupotentiaalia?

Löydytkö verkosta?

Kuinka paljon markkinointisi tuottaa voittoa?

Kuinka Game Plan tehdään?