Digistrategin blogi

Digimarkkinointi- ja myyntikoneen käynnistäminen helposti ja tehokkaasti

Digimarkkinointi- ja myyntikoneen käynnistäminen helposti ja tehokkaasti
7:57

Kuinka käynnistää digimarkkinointi- ja myyntikone helposti ja tehokkaasti?  Kokonaisuus on rakennettava kolmen tason kautta: TOFU, MOFU ja BOFU.

Yrityksen on pystyttävä rakentamaan löydettävyyttä eri kanavissa (Tofu eli kylmä) ja hyödynnettävä omat referenssit sekä kaikki koukut, että saadaan riittävästi huomiota. Digimarkkinoinnissa se  on yhtäkuin klikkaus yrityksen sisältöihin eri kanavissa sekä kotisivuilla.

Mofu eli lämmin, on vaihe, jossa luottamusta ja suhdetta rakennetaan. Liidimagneettien pitää johdattaa "klikkaajat" kohti tunnistautumista erilaisten liidimagneettien kautta. Yrityksen tarinan on  oltava selkeä ja arvoa tuottava. Muuten ostopolku ei avaudu. 

Bofu eli kuuma, on se kohta, kun markkinointi luovuttaa kontaktin myynnille. Myynnin tarinan ja tarjouksen on toimittava kohderyhmässä, jotta tuloksia syntyy.

Tämän kokonaisuuden hallintaan, kehittämiseen ja tuloksen tekemiseen tarvitaan markkinointi- ja myyntikone. Tähän ei yksi jonglööri pysty, mutta on olemassa "kone", joka hoitaa homman.

4. pullonkaulaa_15090105 (1)

 

Digimarkkinoinnin ja - myynnin tärkeys nykypäivänä

Digimarkkinointi ja -myynti ovat tänä päivänä erittäin tärkeitä liiketoiminnan menestymisen kannalta. Digitaaliset kanavat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajan kohdeyleisön ja luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Digimarkkinoinnin avulla voidaan tehokkaasti lisätä brändin näkyvyyttä, houkutella uusia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä. Lisäksi digitaaliset markkinointikanavat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kohdentaa markkinointiviestintää juuri oikealle kohderyhmälle.

Digimarkkinoinnin ja -myynnin tärkeys on korostunut erityisesti nykypäivänä, jolloin suuri osa kuluttajista hakee tietoa, vertailee tuotteita ja tekee ostopäätöksiä verkossa. Digitaalisten kanavien hyödyntäminen mahdollistaa yritykselle 24/7 näkyvyyden ja tavoitettavuuden, mikä on erittäin tärkeää kilpailukyvyn kannalta.

Ostopäätös tehdään ilman myyjää verkossa sisältöjä vertailemalla. Vasta kun vertailu on tehty ja "tarjous" on ymmärretty ja kaikki ostonesteet on käsitelty, myyjä tarvitaan paikalle. Verkossa myyjä on esim. helpon tarjouksen tekemisen mahdollistava tai suoran tilaamiseen kykenevä järjestelmä. Toki jos kysymyksessä on asiantuntijabusiness myös ajanvaraus suoraan kalenterista, on toimiva konsepti.

 

Kuinka valita sopiva digimarkkinointikone

Digimarkkinointikoneen valinta on tärkeä osa digimarkkinoinnin käynnistämistä. On olemassa lukuisia erilaisia digimarkkinointikoneita, joten on tärkeää valita sellainen, joka parhaiten vastaa yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Ennen koneen valintaa on hyvä selvittää, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia tarvitaan. Esimerkiksi, tarvitaanko  markkinointikampanjoiden hallintaa, sähköpostimarkkinointia, somesisältöä, ostopolkujen rakentamista, raportointia ja analytiikkaa. Lisäksi kannattaa tutustua eri "koneiden" käyttöliittymiin ja käyttökokemuksiin, jotta valinta osuu juuri oikeaan.

Digimarkkinointikoneen valintaan kannattaa myös ottaa huomioon budjetti. Koneiden hinnat vaihtelevat suuresti, joten on hyvä määritellä etukäteen, kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan. Tilanne, jossa pitäisi ostaa monta konetta halliin ja linkittää ne yhtenäiseksi linjastoksi voi olla budjetoinnin kannalta haastava. Budjetointi luultavasti sakkaa.
Koneen hinta ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, johon kannattaa kiinnittää huomiota. On tärkeää arvioida myös koneen laatu, luotettavuus ja ominaisuudet.

Konehuone on oltava kunnossa, jotta sisältömarkkinonti tulee helpommaksi ja kustannustehokkaaksi. Totuus on se, ettei "koneen" kustannus" ole se kriittisin tekijä, vaan se on "koneenkäyttäjän" kustannukset. Jos henkilötyötä tarvitaan paljon polttoaineeksi, niin on selvää, että kustannukset kasvavat. Osaaminen ja selkeä strategia auttaa kustannusten hallinnassa. Ja se että valitsee ALL-IN-ONE.

Tehokkuus ja skaalautuvuus on hyvä pitää mielessä. Jos hyppii järjestelmästä toiseen, niin menetetään tehot. Aika kuluu järjestelmien välissä. Skaalautuvuus on taas sitä, että hyödyntämällä automaation mahdollisuuksia kontaktointi nopeutuu ja päästää kehittämään asiakaspolkuja  sekä markkinoinnin että myynnin tukena.

 

 

Digimarkkinointikoneen käyttöönotto kerralla oikein

 
HubSpot on yksi markkinoiden johtavista modernin markkinoinnin ja myynnin ohjelmistoista. Sen avulla yritykset voivat hallita digimarkkinointiaan, myyntiään ja asiakaspalveluaan yhdessä paikassa. ALL-IN-ONE helpottaa työskentelyä ja tekee siitä tehokkaampaa.
HubSpot korvaa yli kymmenen prosessia, joiden tekemiseen tarvittiin ennen, joko toinen ohjelma tai ko. prosessiin erikoistunut osaaja. Yhdistämällä nämä prosessit samaan alustaan HubSpotin kilpailukyky ja kyvykkyys on harpannut uudelle tasolle.
Markkinointiteknologian näkökulmasta kysymys on selkeä: Onko yritykselle parempi vaihtoehto yksi ohjelma, jolla voi hoitaa kymmenen avainprosessia vai kolmekymmentä ohjelmaa, joilla hoidetaan yrityksen markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua?
Resurssoinnin ja kulujen näkökulmasta kysymys kuuluu: Onko kumppanisi osaava HubSpot partneri, jonka kanssa saat markkinointi- ja myyntikoneen rokkaamaan? Ja kuinka paljon jää oman tiimin vastuulle? Onko resurssit kunnossa?
Sisältömarkkinoinnin tehokkuus, kohdennettavuus ja eri kanaviin sisällön tekeminen ja muokkaaminen on HubSpotin supervoima. AI avusteisesti voit luoda monikanavaista ja monikielistä sisältöä kustannustehokkaasti koneen sisällä!
Kasvun osalta kysymys kuuluu, millä rahoitat tämän kaiken? Ehdotus: Luopumalla turhista järjestelmistä rahoitat suurimman osan budjetista. Tämän jälkeen oikean digistrategia & kumppanin valinta hoitaa loput kustannuksista. Ota tehot irti budjetistasi!
 
 

 

Kustannustehokkaiden markkinointikampanjoiden luominen

Digimarkkinointikoneen avulla voidaan luoda erittäin kustannustehokkaita markkinointikampanjoita. HubSpotin avulla voidaan automatisoida markkinointiprosesseja ja optimoida markkinointibudjettia. Esimerkiksi, hubbarilla avulla voidaan luoda ja lähettää automaattisesti personoituja markkinointiviestejä eri kohderyhmille. Lisäksi hubbarin avulla voidaan seurata markkinointikampanjoiden tuloksia reaaliajassa ja tehdä tarvittavia muutoksia ja optimointeja.

Kustannustehokkaiden markkinointikampanjoiden luomiseen kannattaa myös hyödyntää HubSpotin raportointia ja analytiikkaa. Digimarkkinointikoneen avulla voidaan kerätä ja analysoida laajasti erilaista dataa, kuten asiakasprofiileja, käyttäytymistietoja ja ostohistorioita. Näiden tietojen avulla voidaan luoda kohdennettuja markkinointikampanjoita ja parantaa markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

 

Raportoinnin ja analytiikan hyödyntäminen

Raportoinnin ja analytiikan hyödyntäminen on tärkeä osa digimarkkinoinnin käynnistämistä ja kehittämistä. HubSpotin avulla voidaan kerätä ja analysoida laajasti erilaista dataa, kuten kävijämääriä, konversioita, sivuston käyttäytymistä ja markkinointikampanjoiden tuloksia. Tämä data antaa arvokasta tietoa siitä, miten markkinointitoimenpiteet toimivat ja miten niitä voidaan parantaa.

Raportoinnin ja analytiikan avulla voidaan myös seurata markkinointikampanjoiden ROI:ta eli tuottoa sijoitetulle pääomalle. Digimarkkinointi- ja myyntikoneenkoneen avulla voidaan laskea tarkasti markkinoinnin asiakashankintahinta  ja myynnin tulokset, mikä mahdollistaa tarkemman arvioinnin markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kannattavuudesta. Raportoinnin ja analytiikan avulla voidaan mittaroida yrityksen näkyvyyttä, konversiota, myynnin toimenpiteitä sekä tehdä tarvittavia muutoksia ja optimointeja asiakkaan ostopolun eri vaiheissa: tofu, mofu ja bofu.