Digistrategin blogi

Palveleva SEO- toimisto luo hakukoneoptimoinnilla kasvua

Hakukoneoptimoitu sisältömarkkinointi on monelle yritykselle tavoitteena, kun haetaan kasvua digimarkkinoinnin keinoin. Jatkuvaan ja aikataulutettuun sekä monikanavaiseen sisällöntuottamiseen tottuneille yrityksille, mittarit ovat vihreitä eli kasvun puolella mennään, kun tavoitteena  on  hakukonelöydettävyys. 

Entä suuri enemmistö? Kuinka analytiikasta osataan tehdä johtopäätöksiä? Tehdään kotisivujen hakukoneoptimointia? Ymmärretään kilpailija-analyysin perusteella, mihin kannattaa panostaa? On tehty avainsanatutkimus?

Suurin osa yrityksistä tekee sisältömarkkinointia  ilman systematiikkaa, ilman suunnitelmaa sekä ilman sisältökarttaa. Juuri näille yrityksille, joiden resurssit ovat kiinni liiketoiminnan kehittämisessä, markkinoinnin sekä myynnin arjessa, Coco Invest Oy tarjoaa Google hakukoneoptimointi palveluja

Seuraavaksi kerron, kuinka Coco:n palvelumalli toimii. Vaihe vaiheelta. Kuvitellaan, että teimme juuri kolmen kuukauden hakukoneoptimointi -sopimuksen, jonka arvon voit katsoa SEO-palveluhinnastosta. Mitä tapahtuu seuraavan kolmen kuukauden aikana?

 

Ensin tehdään tilannekuva

Markkinoinnissa on syytä aika ajoin pysähtyä ja tutkia perusta. SEO -näkökulmasta aluksi  tehdään kotisivujen auditointi kilpailukyvystä. Kuinka monta hakusanaa sivusto optimoi Google 100-haun joukkoon? Mitkä sivut toimivat parhaiten ja mitkä eivät löydy ollenkaan?

Luodaan tilannekuva, kuinka hyvässä teknisessä kunnossa verkkosivusto on. Mistä se saa liikennettä ja kuinka hyvin sisällön parissa viihdytään. Listataan hakusanat (Keyword Manager) ja tutkitaan hakusanojen sijoittuminen Google hakuihin (SERP), hakusanojen vaikeus (KD) ja aikomus (Intent). Näin saadaan tilannekuva, mitä kotisivujen tekninen optimointi tarkoittaa ja mitä pitää tehdä?

Onko hakusanat informatiivisia, kaupallisia, navigoinnillisia vai liikennettä kerääviä? SEMrush on juuri nyt ainoa alusta, missä hakusanojen luonnetta (Keyword Intent) voidaan luokitella neljään eri luokkaan. SEMrush on myös tästä syystä meidän teknologiavalinta ja raportointialusta SEO-palveluihin.

Verkkosivuston auditoinnin yhteydessä saadaan sivuston kuntoarvio asteikolla 0-100. Tyypillistä on, että SEO:n osalta muutaman vuoden tauko sivuston optimoinnissa, on tehnyt sen, että kuntoarvio lähtee tasolta  55-70. Käytännössä tuo tarkoittaa, että korjauslistassa on yli tuhat eri asiaa. Voit ajatella, että tuo väite on vitsi. Jos se olisi alle, niin yllättyisin.

Tilannekuva edellyttää, että kytkemme yrityksenne  Google Search Console, Google Analytics ja myös Google Ad’s tilit Semrush-markkinoinnin kehittämisohjelmaan. Näin saadaan seurantaan Google hakukone löydettävyys, liikenne ja hakusanat.

Näyttökuva 2021-11-1 kello 20.25.28

 

Tuloksia syntyy optimoimalla sisältöä

Kun tiedetään perusta ja kuinka sitä parannetaan, suunnataan katseet kilpailijoihin. Tehdään kilpailija-analyysi ainakin kolmeen kilpailijaan ja aloitetaan matka kehittämisen sekä optimoinnin maailmaan. Otetaan vertailuun kilpailijoiden hakusanat, liikenteen rakenne, verkkosivuston kunto, ostettu mainonta ja hakutuloksien vahvuudet. 

Tämä vaihe edellyttää priorisointeja, koska kaikissa sisältöteemoissa ja -kanavissa ei voi nousta ykköseksi. Kilpailua suunnataan siihen, missä ollaan vahvoja ja voidaan pärjätä. Tavallaan tämä on hyvä juttu, koska näin saadaan sisältötuotantoon selkeät teemat ( SEO template) ja voidaan keskittyä valittujen sisältöjen optimointiin. 

Monesti vanhan sisällön optimointi ja kilpailukykyisten avainsanojen luominen vie suoraan löydettävyyden seuraavalle tasolle. Blogien uudelleen kirjoittaminen, websivujen tekstit ja otsikoinnit ovat monesti nopeampi tie parempaan löydettävyyteen, kuin uuden sisällön luominen. Sisältöjen pitää verkostoitua keskenään ja tulla jaetuksi sekä löydetyksi myös muihin kanaviin esim. some ja YouTube. Lataa hakukoneoptimointi opas, tiedät miten artikkeleita pitää kirjoittaa hakukoneille.

Nyt on sopiva hetki tarkastella kuinka kehittyminen Google TOP 100 -hakujen joukossa toimii (Position Tracking) ja miten eri teemojen uudelleen kirjoittaminen sekä sivujen tekninen optimointi tuovat tulosta (Site Health ja SEO Writing Assistant). 

Matka Google TOP 10 hakutuloksiin voi alkaa. Avaamme jokaiselle asiakkaalle oman CoCo-portaalin, josta nämä raportit ovat nähtävissä viikottain. Tämän lisäksi digistrategin online-sessioita on tyypillisesti kahden viikon välein. Mittarit on käynnistetty ja reagointi muutoksiin tapahtuu TODO-listojen kautta. Asia kerrallaan.

Optimointi on tässä vaiheessa neljän asian yhdistelmä: Keywords Manager, Position Tracking, One-Page-SEO ja SEO Writing Assistant. 

 

Auktoriteetti on kasvuvoimaa

Hakukoneoptimointi on ehdottomasti pitkän aikavälin taktiikka. Ostettu mainonta ja some-promootio toimivat teemojen esiin tuojina, mutta niiden vaikutus päättyy, kun aktiviteetit loppuvat. SEO  jatkaa kehittymistään koko ajan, mutta on toki jatkuvasti Google muutosten ja kilpailijoiden toimenpiteiden pyörteissä. SEO on pörssipeliä. Muutokset voivat tapahtua suuntaa tai toiseen muiden tekeminen toimenpiteiden johdosta. Kilpailuetua syntyy, kun tietää mitä tekee: Omat teemat, omat mittarit  ja oma tarina.

Domein auktoriteetti saa kasvuvoimaan sisäisistä ja ulkoisista linkityksistä. Uuden domeinin matka alkaa tasolta kuusi. Auktoriteetti on liki olematon, koska ei ole vielä orgaanista liikennettä, Google 100 haun joukossa vähän sanoja, eikä ole muita, jotka linkittävät sisältöön. Tässä tilanteessa pelkästään ostettuun mainontaan keskittyvä taktiikkaa, ei riitä nostamaan auktoriteettia.

 Domeinauktoriteetti on vertailuluku, muihin vastaaviin verkkosivustoihin ja niiden kilpailukykyyn. On eri asia olla verkkosivustona samalla tasolla  sadan tuhannen suomalaisen domeinin kanssa,  kuin sijoittua auktoriteettina TOP tuhannen sivuston joukkoon. Matka kärkeen on pitkä, eikä se ole ainoa hakukoneoptimoinnin taktiikka. On myös toinen tie.

 

 

Ostopolun toimivuus nostaa sivustoa

Visibility on sitä, että verkkosivusto toimii ja ostopoluilla on kuhinaa. Hakukoneoptimoinnissa on mahdollista kehittyä hyvälle tasolle vaikka auktoriteetti olisi alhainen. Tämä edellyttää keskittymistä tarkkoihin sisältöteemoihin ja niiden ympärille rakennettuun toimintamalliin. Teemalla pitää olla riittävästi  kuukausittaisia hakuja. 

Jos ajatellaan, että teemaan (hakusanoja 10-30)  on kymmenen tuhatta tai satatuhatta kuukausittaista hakua, lähtökohta on hieman erilainen. Varsinkin jos tavoitteesi olisi saada prosentti tuota liikenteestä ohjautumaan yrityksesi verkkosivuille (Share of voice). 

Verkkosivuston saama liikenne ja asiakkaan matka verkkosivuston sisällä (visibility) on toimiva malli, kun se käsikirjoitetaan tavoitteellisesti. Tämä edellyttää myös hyviä sisäisiä linkkejä, eri formaatteja sisällössä, teemaan liittyvä blogeja ja Pillar Page-ajattelua. Samalla myös terävä näkemys: Mikä on TOFU-, MOFU- ja mikä BOFU -sisältöä.

 

Tässä mallissa keskitytään luomaan toimiva ostopolku, joka nostaa valitussa teemassa verkkosivut , blogin tai landing pages Google hakutuloksissa kärkeen orgaanisessa löydettävyydessä. Erityisen hyvin tämän toimii teemoissa, jossa KD luku on alle 25 ja kuukausittaisia hakuja muutama kymmenen tuhatta. Siinä on perusta hyvälle ostopolulle. Hakukoneoptimointi tarkoittaa, tässä yhteydessä, vahvaa keskittymistä valittuihin teemoihin.

 

Kolme kuukautta myöhemmin

Kolme vuotta olen kehittänyt SEO-toimisto palveluja SEMrush-teknologia keskeisesti. Tämä on ollut oikea valinta. NYSE pörssissä noteerattu yhtiö on kehittänyt tuotteen, joka mahdollistaa meidän palvelumallin.  

Cocon prosessit ovat parantuneet ja datalla johtaminen on arkipäiväistynyt. Asiakkaille tämä siirtyy asiakaskohtaisen portaalin kautta viikottain ajantasaisena tietona ja digistrategin valmennuksissa linjataan taktiikka valinnat sekä systemaattisen kehitystyön askeleet. 

Kolmessa kuukaudessa raportteja on läpikäyty yli kymmenen  ja TODO-listaa on purettu kymmenillä korjauksilla ja optimoinnilla. Yrityksen aktiivisuus sisältötuotannossa ja teknisten listojen hoitaminen ratkaisee lopullisen  tulostason ja hakukoneoptimoinnin hinnan. Siinä on yhdistelmä omaa työtä ja ostettuja palveluja.

SEO on myös kilpavarustelua. SEMrush on meille työkalu kokonaisuus, jolla kokonaisvaltainen SEO-toimiston palvelumalli onnistuu. Itse en lähtisi Exel-analyytikkojen kyytiin näissä asioissa. Perinteiset hakusana-analyysit, jos ne eivät perustu vastaavien järjestelmien tarjoamaan dataan (on siis muitakin hyviä) ovat “Ihan kivoja, mutta kehittämistoimenpiteet ja tulosseuranta pitää olla hyvin raportoitua ja kiinni myös vertailudatassa. 

Jos keskitytään vain oman Google Analytics  ja Google Search Console -dataan, niin ollaan liian pienissä kehissä. Katsotaan vain “omaan napaan”.  Ei hyvä. Tarvitaan suurempi näkökulma.

Datan hallinnan pitää olla reaaliaikaista ja sen pitää perustua hyviin tietokantoihin, työmalleihin ja kilpailijadataan. Siinä onkin tämän lajin vetovoima. Hakukoneoptimointi kehittyy kokoajan ja taktiikkana SEO luo kestävän perustan kotisivujen liikenteen kasvulle ja sitä myötä myös liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle. Eikä nousu ensimmäiselle sivulle Google hakutuloksissa ole ollenkaan huono juttu! Se on aina tavoite numero yksi.

Katso palveluhinnasto!